Модернизация на български хранителни предприятия

Click here to consult the English version of this article

 

Хигиенните стенни облицовки, первази и бордове на PolySto намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, логистиката и природните науки по целия свят. Преди около 10 години компанията - номинирана за "Лъв на износа 2019" - започва дейността си на българския пазар. Мениджър продажби за ЦИЕ Хервиг Ноле:

"ЕС ПЛАЩА СУБСИДИИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА МОДЕРНИЗИРА ОСТАРЯВАЩАТА СИ ИНФРАСТРУКТУРА"

"Много западноевропейски компании в областта на храните имат производствени обекти в България", изтъква мениджърът продажби за ЦИЕ Хервиг Ноле. "В края на краищата заплатите там все още са много по-ниски. Освен това българите също искат да получат повече приходи от големите си земеделски площи, като сами преработват продукцията си."

 Строги хигиенни стандарти на ЕС

 "Но за да търгуват с преработени хранителни продукти в рамките на ЕС, те трябва да могат да представят необходимите хигиенни сертификати", продължава той. "Освен това ЕС изплаща субсидии на българските предприятия, за да инвестират в модернизирането на често много остарялата си инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с действащите хигиенни стандарти."

 Ето как PolySto влиза в играта. Хервиг Ноле: "Нашите первази, стенни покрития и предпазни бордове за хранително-вкусовата промишленост са водоустойчиви, бактериостатични, не гният и са достатъчно здрави, за да издържат на тежък трафик. Това позволява на компаниите да спазват всички необходими хигиенни разпоредби."

Изключителен партньор и монтажник

За някои големи пазари в Централна и Източна Европа PolySto има собствено представителство с мениджър за страната, но не и за България. Хервиг Ноле: "За този сравнително малък пазар работим успешно от 10 години с НК Технолоджи ЕООД (www.nktech.eu), последните 2 от които ексклузивно. НК Технолоджи ЕООД разполага и с централен склад в София, което е идеалният сценарий за нас. Това ни позволява да извършваме рентабилни ремонти или по-малки монтажи."

PolySto направи първите си стъпки на българския пазар, като направи проучвания в рамките на съществуващото си портфолио от фламандски и международни хранителни компании. Хервиг Ноле: "Създаването на мрежи чрез Food Tech Belgium също даде резултат, както и контактите, които получихме чрез FIT, и участието ни в търговското изложение Meat Mania."

Понякога инвестициите се задържат

Междувременно базираната в Локерен компания от няколко години насам върти стабилен оборот в България. Дали усещат несигурната геополитическа ситуация в портфейла с поръчки? Хервиг Ноле: "Дали проектите ще паднат, зависи почти изцяло от разпределението на субсидиите на ЕС за българския пазар."

"Освен това забелязваме, че някои компании отлагат за известно време по-големите си инвестиции", казва той.

 "В същото време някои производители преместват производствените си площадки от Русия в Румъния, България и други източноевропейски страни. За нас това от своя страна създава нови бизнес възможности в този регион."