Zastrzeżenie

  1. Prawa autorskie i prawa producenta bazy danych
  2. Marki i nazwy handlowe
  3. Odpowiedzialność za treść
  4. Kontakt

1. Prawa autorskie i prawa producenta bazy danych

Strona internetowa PolySto Group jest zarówno dziełem chronionym prawem autorskim, jak i bazą danych, do której PolySto Group posiada prawa autorskie i prawa producenta. Teksty, układy, rysunki, zdjęcia, filmy, grafika i inne zasoby tej witryny są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, adaptacja, zmiana, tłumaczenie, aranżacja, publiczne ogłoszenie, wypożyczanie lub inna forma wykorzystania części lub całości tej strony internetowej, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym cyfrowo, mechanicznie lub w inny sposób, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody PolySto Group. Zawartość bazy danych jest chroniona prawem sui generis, które umożliwia producentowi zakazanie pobierania i/lub ponownego wykorzystywania całości lub części tej zawartości. Jakiekolwiek naruszenie tych praw może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub cywilnego.

2. Marki i nazwy handlowe

Nazwy, logo i inne znaki używane na tej stronie internetowej, w tym logo i nazwa PolySto Group, są markami i/lub prawnie chronionymi nazwami handlowymi. Jakiekolwiek użycie tych lub podobnych znaków jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody PolySto Group.

3. Odpowiedzialność za treść

PolySto Group dokłada najwyższej staranności przy projektowaniu i utrzymywaniu tej strony internetowej. PolySto Group nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje na tej stronie są prawidłowe. Należy pamiętać, że informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. PolySto Group nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej strony internetowej ani za sposób jej wykorzystania. PolySto Group nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i zawartość innych witryn internetowych, do których prowadzą łącza.

4. Kontakt

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o plikach cookie należy kierować do PolySto Group BV na adres:
Maesbossen 3
9160 Lokeren
Belgia

PolySto Group
BE 0895.050.870